JUSTITIE-SG JORIS DEMMINK GECHANTEERD MET KINDERSEX

 De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie Joris Demmink is jarenlang door een criminele Turkse overheid gechanteerd. De chantage bestond eruit dat Turkije beschikte over bewijsmateriaal dat Demmink, na de minister de hoogste man op het ministerie, sexparty's in Turkije organiseerde waarbij minderjarigen werden misbruikt. Deze sexparty's werden georganiseerd samen met drugscriminelen met vertakkingen in de hele Turkse overheid totaan toenmalig premier Tansu Ciller aan toe. In 1995 is op zo'n party ook geschoten. De kringen rond Ciller die zich bezighielden met drugshandel hebben de Nederlandse staat vervolgens onder druk gezet met het bewijsmateriaal tegen Demmink om een Koerdische klokkenluider die de verwevenheid van de Turkse overheid met de internationale drugshandel aan de kaak wilde stellen het zwijgen op te leggen via een reeks 'schijnprocessen'. Deze Koerd verbleef op dat moment in Nederland. Zou ons land deze klokkenluider niet 'kaltstellen' dan zou Turkije vervolging instellen tegen Demmink wegens pedofilie. De genoemde schijnporcessen resulteerden uiteindelijk op 30 juli 2002 in een vonnis tot levenslange gevangenisstraf voor deze man, H. Baybasin. Baybasin heeft op 2 april aangifte gedaan tegen ondermeer Demmink wegens pedofilie, opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelneming aan een criminele organisatie. De feiten zoals hier beschreven komen uit deze aangifte die is ingediend door de Amsterdamse strafadvocaten A. van der Plas en P. Bakker Schut.

Volgens de aangifte die zich baseert op een rapport van begin dit jaar van de Turkse overheid zelf heeft premier Tansu Ciller begin 1997 met minister Winnie Sorgdrager van Justitie over Baybasin gesproken waarbij Sorgdrager de opdracht kreeg dat hij 'tot zwijgen gebracht moest worden'. Ciller heeft daarbij het Demmink-dossier op tafel gelegd. Dit dossier was explosief en vernietigend, want hieruit bleek dat Demmink in alle jaren na 1995 in Turkije is geweest, valse namen opgaf en 'zijn sporen steeds wiste'. Sorgdrager en Demmink alsmede de opvolgers van Sorgdrager hebben de 'opdracht' van Ciller vervolgens uitgevoerd door Baybasin voor de rechter te brengen op grond van verzonnen delicten en veroordeeld te krijgen op basis van gemanipuleerd bewijsmateriaal, vooral in de vorm van gefabriceerde telefoontaps. Dit alles wordt uitgebreid beschreven en bewezen in de aangifte van Baybasin maar is ook reeds eerder uitgebreid in de publiciteit geweest. De advocaten hebben inmiddels ook een aanvraag tot herziening van deze rechtsgang ingediend bij de speciaal hiervoor opgerichte 'commissie-Posthumus' voor rechterlijke dwalingen, al lijkt er hier geen sprake te zijn van een 'dwaling' maar van georganiseerde criminaliteit door de Staat der Nederlanden. De aangifte besluit met de constatering: "Vast staat dat justitie-ambtenaar Joris Demmink, thans als SG de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, aan het begin staat van de keten van de jegens Baybasin gepleegde misdrijven, zulks teneinde te voorkomen dat hij -Demmink- in Turkije terzake van pedofilie zou worden vervolgd."
Joris Demmink kwam eerder zwaar in opspraak wegens het organiseren van dergelijke sexparty's in Oost-Europa. Waar haalt deze man nog de tijd vandaan om SG te zijn? Eerder bracht deze site al een bizar verhaal over de sexuele escapaders van Demmink. In die periode (2003) werd ook aangifte tegen Demmink gedaan wegens kinderporno maar nadat de aangever door de Staat onder extreme druk is geplaatst heeft hij de aangifte ingetrokken en zelfs verklaard dat deze vals is. De identiteit van deze aangever is nooit bekend geworden anders dan dat het zou gaan om 'een 28-jarige man'. Hij verklaarde in tweede instantie tot zijn aangifte te zijn aangezet 'door iemand uit de journalistiek' die hem daarvoor ook zou hebben betaald. Dit spoor is echter doodgelopen nadat de verdenking aanvankelijk lag bij Panorama en de Gay Krant.

Bron

Reacties

Meer informatie over deze zaak staat op http://www.nwo-info.nl/

Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend
Gepubliceerd door Micha Kat6 juli, 2007 in Politiek.
JORIS DEMMINK MOET ASAP WORDEN OPGEKNOOPT, GENOEG BEWIJS

Hieronder een overzicht van de belangrijkste bewijzen en aanwijzingen tegen Joris Demmink, SG van het ministerie van Justitie. Demmink is verwikkeld in een epic battle met de feiten om zijn pedofiele nek te redden. Hij wordt hierbij gesteund door de politiek en door gevestigde media als NRC Handelsblad en Elsevier.

1. Minister Hirsch Ballin wierp zijn topambtenaar recent bij beantwoording van kamervragen een reddingsboei toe door te zeggen dat de topambtenaar ‘Joris’ die in de uitzending van Netwerk van 20 april 1998 wordt opgevoerd als betrokken bij een kindersmokkel-organisatie (en daarvoor ook werd veroordeeld) niet de Joris Demmink is van Justitie. Er zou sprake zijn van een ‘persoonsverwisseling’ met een niet nader geidentificeerde ‘verdachte van zedendelicten’. Deze verdediging is, zo leert de geschiedenis, kenmerkend voor hopeloze situaties en is op zichzelf reeds een sterke aanwijzing voor de schuld van Demmink. Het was toch immers, zo herinneren we ons, niet Mabel Wisse Smit die een relatie onderhield met topcrimineel Klaas Bruinsma maar ene Ottolien Lels? En de gecorrumpeerde Haagse rechter Hans Westenberg, niet hij intimideerde advocaten en manipuleerde rechtsgangen, nee, dat was zijn (inmiddels gepensioeneerde) collega Tjebbes, echt waar! En dan de casus classicus aller ‘persoonsverwisselingen’: niet Joseph Luns was lid was de NSB (nee, hij had juist een eminent verzetsverleden!) het was zijn broer! Het verschil met de eerdere ‘persoonsverwisselingen’ is echter dat er in het geval van ‘topambtenaar Joris’ door de minister niet eens een andere persoon voor Joris Demmink in de plaats wordt gesteld!

2. Het Openbaar Ministerie kan geen beslissing nemen over de vervolging van Demmink op grond van de aangifte (nu alweer meer dan drie maanden geleden) door de advocaten Van der Plas en Bakker Schut of wil dat niet doen. Het niet beslissen in juridsiche procedures (of het nodeloos rekken ervan) waarin een hoogwaardigheidsbekleder onder vuur ligt is een (zeer sterke) aanwijzing voor diens schuld. Het OM zou de maatschappelijke onrust over deze kwestie toch juist moeten sussen door snel duidelijkheid te bieden? Exact hetzelfde zien we in de procedure die de Haagse rechter Westenberg heeft aangespannen en die hij niet anders dan kan verliezen wegens overweldigende bewijslast tegen hem: de Rotterdamse rechtbank weigert eenvoudigweg vonnis te wijzen in de hoop dat de zaak dan ‘vanzelf verdwijnt’. Zo hoopt het OM ook dat de aangifte tegen Demmink ‘opeens verdwenen zal zijn’. Intussen zijn ze bij het OM natuurlijk ten einde raad hoe ze zo ‘smooth’ mogelijk kunnen melden dat er geen vervolging tegen Demmink zal worden ingesteld wegens…. ja, wegens wat? In 2003 konden ze de aangifte nog van tafel krijgen door de aangever zodanig te intmideren dat deze verklaarde dat de aangifte ‘vals was’ maar die truc kan natuurlijk niet nogmaals worden herhaald. De enorme angst cq. weigering om Demmink in een open en eerlijk proces voor de rechter te brengen (zou voor de man zelf ook het prettigst zijn als hij inderdaad onschuldig is!) is tevens een (zeer sterke) aanwijzing voor diens schuld.

3. In de eerder genoemde (en inmiddels bijna tien jaar na dato waarschijnlijk ongekend baanbrekende!) uitzending van Netwerk over het Rotterdamse HIK (Handel in Kinderen)-onderzoek wordt expliciet stilgestaan bij de rol van een Haagse topambtenaar ‘Joris’. (Deze website heeft deze uitzending weer in de spotlights gezet op basis van een tip van een klokkenluider!) Recent heeft een journalist aan journalist Stan de Jong van Nieuwe Revu bevestigd dat het hier gaat om Joris Demmink. De Jong heeft hierover vragen gesteld aan de advocaat van Joris Demmink, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek. De uitzending van Netwerk gaat over kinderhandel vanaf 1994. Dat zou dus betekenen dat Demmink als minimaal 13 jaar in de ‘business’ actief is!

4. De strafzaak tegen de Koerd Baybasin die uiteindelijk leidde tot de tweede aangifte tegen Demmink wegens pedofilie is op dermate groteske en nimmer eerder vertoonde wijze gemanipuleerd, dat daarvoor een extreme en bijzondere verklaring moet zijn. Vast is komen te staan dat talloze telefoontaps in deze zaak zijn gemanipuleerd. Chantage door de criminele Turkse overheid die de Nederlandse staat chanteerde met het Demmink-dossier om Baybasin (die de drugssmokkel door de Turkse overheid aan de kaak stelde) ‘definitief uit te schakelen’ is op dit punt een logische verklaring die ook uitermate consistent is met de andere feiten die inmiddels boven tafel zijn gekomen over Demmink en met name over diens pedofiele activiteiten in Turkije. Deze site berichtte reeds uitgebreid over de chantage door de Turken van de Nederlandse overheid op basis van het pornodossier-Demmink

5. De aangifte van begin april 2007 tegen Demmink wordt ondersteund door gedetailleerd bewijsmateriaal in de vorm van rapporten van de Turkse overheid zelf. Bovendien hebben Turkse kranten uitgebreid bericht over de seksuele escapades van Demmink in Turkije.

6. Op last van de Nederlandse overheid is recent de Turkse journalist Burhan Kazmali in Istanbul gearresteerd en geintimideerd terwijl hij op punt stond naar Nederland af te reizen om verklaringen af te leggen tegen Demmink naar wie hij uitgebreid onderzoek heeft gedaan, met name in relatie tot de strafzaak tegen Baybasin. Bewijsmateriaal is in beslag genomen. Dergelijke methods (het tegenhouden van belastend material) is een (zeer sterke) aanwijzing voor iemands schuld. Het OM heeft verklaard ‘niets af te weten van enige betrokkenheid bij de aanhouding en juist graag met de journalist te willen spreken’.

7. In een recente procedure over een bezoek van Demmink aan Baybasin (op zichzelf ook al een aanwijzing: waarom zou Demmink de Koerd in godesnaam willen bezoeken?) kwam een verklaring van een Turk boven tafel dat hij in Turkije in opdracht van Demmink kinderen moest regelen en moest afleveren op diens hotelkamer.

8. Inmiddels is afdoende aangetoond dat er in Nederland een omvangrijk netwerk bestaat van hooggeplaatste (justitie) ambtenaren die zich overgeven aan seksuele uitspattingen. Pedofielie speelt hierbij een belangrijke rol. Namen die in dit verband genoemd moeten worden zijn die van Joost Tonino, Fokke Fernhout en Hans Holthuis. Joris Demmink speelt naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol in het justitiele sex-netwerk. Steeds meer onthutsende en alarmerende feiten komen boven tafel die erop duiden dat een ieder die dit netwerk wil ‘exposen’ een gewisse dood sterft. Hier een posting op de website nrcombudsman.nl:

De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven.

Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leest niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.

Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

9. De aangifte van april 2007 wint sterk aan geloofwaardigheid door de eerdere aangifte uit 2003 die slechts van tafel kon geraken door verregaande intimidatie van de aangever en van de media die toen over de affaire berichtten, Panorama en de Gay Krant. De high profile vervolging van voormalige PSV-directeur Fons Spooren wegens diens bezoeken aan het Anne Fran Plantsoen te Eindhoven werd door het OM louter ingezet om daarmee Joris Demmink die eveneens een enthousiast bezoeker was van het plantsoen uit de wind te houden. Het OM ging daarbij zelfs zo ver bekend te maken dat Spooren besmet was met HIV.

10. De ongehoorde behandeling die Eddy de Kroes ten deel is gevallen (na drie keer te zijn veroordeeld ontglipe hij celstraf dankzij een unieke ‘vrijbrief’ van het OM) kan moeilijk anders worden verklaard dan vanuit chantage zijdens De Kroes op basis van een bepaalde ‘informatiepositie’. De kennis waarmee De Kroes celstraf kon ontlopen betreft de (Haagse) justitiele porno-netwerken. De behandelend Officier in zijn zaak was destijds Hans Holthuis van wie is vast komen te staan dat hij een actrief participant is in de genoemde porno-netwerken.

dit is maar een topje van de ijsbeg.

Alles wat ik hier lees geeft weinig vertrouwen in het Nederlandse justitiële apparaat. Waarom nemen ministers geen actie of kamerleden behalve die ene van de SP? Boter op het hoofd misschien? Nu ik dit allemaal gelezen heb krab ik toch wel even achter mijn oren als ik een boete krijg voor 5 km te hard rijden. Vandaar dat de 16jarige dader van mijn 4 jarig buurmeisje alleen huisarrest kreeg toen hij haar sexueel mibruikt had i.p.v jeugd-detentie. Vandaar dat Nederland zoveel criminelen trekt en wekt!!
Normen en waarden?? als wij die van de overheid over moeten nemen, is het niet best gesteld met opgroeiende kinderen in Nederland!!

http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

Vrijdag 27 maart a.s. protest in den haag

Het hele ministerie van justitie, indien niet het hele kabinet dient voor het Europees Gerichtshof; waarom zijn katholieke geestelijken de lul en moet hun overheid de ergste tijd sinds de reformatie beleven en alles blootstellen, terwijl in een Europees land, geen korrupte bananenrepubliek, door een monster gechanteerd kan worden en de vrije pers aan banden kan worden gelegd. Gaat het om de nederlandse monarchie?

Wie is J.Demmink en wie is N.Mul.
Lees hier eerst een uitgebreid verslag over Nico Mul, deze zgn hulpverlener en zelfs nog steeds BIG geregistreerde arts.

Dit soort hulpverleners moet echt gestopt worden
Lees hier een uitgebreid verslag over deze zgn hulpverlener en zelfs nog steeds BIG geregistreerde arts.

Dit soort hulpverleners moet echt gestopt worden.
Hoe zou u een zgn hulpverlener die een kind oneerbare voorstellen doet zoals onlangs in undercovernederland te zien was noemen, ik in ieder geval een pedo.
Want wat is een pedo: Een pedo is een kinderliefhebber, een pedofiel is een man of vrouw die een voorkeur heeft voor seksueel contact met kinderen of zeer jonge mensen.
Het kan daarbij gaan om zowel jongens als meisjes.
Pedofielen zijn doorgaans mannen.
Pedofielen gaan niet altijd tot actie over, doet een pedo dat wel dan is het een pedosexueel..

Zie hier hoe deze N.Mul zelfs een BIG geregistreerde arts werd betrapt toen hij dacht dat er en 14 jarig meisje op de afgesproken plaats zou staan.
Maar als je zoals deze Nico.M, niet beter wetende, dat je aan het chatten bent met een meisje van 14 en vunzige/onzedelijke praatjes hebt en je l..l laat zien via de webcam en dan ook nog een afspraakje maakt, waar je daan ook heen gaat, dan ben je toch echt een pedo.
Dit alles was duidelijk te horen en te zien in de uitzending van stegeman undercover, waar hij zelf ook alles bevestigde/bekende in die uitzending.
Kijk, luister en huiver hier even heel goed wat deze zogenaamde hulpverlener zelf zegt tegen stegeman: http://www.youtube.com/watch?v=vS1plXFu_cg&feature=player_embedded

En aangezien Nico.M hier in het bovenstaande clipje ook zelf zegt schuldig te zijn, is dit wat wij hier publiceren over deze BIG geregistreerde arts N.Mul dus zeker niet strafbaar.
Het filmpje is door de politie bin brabant bekeken en daar het al publiekelijk was uitgezonden vond ook de politie dat wij niet buiten ons boekje gingen.
Voorkomen is beter dan genezen en vind het als kinderombudsman en burger mijn plicht, om een ieder te waarschuwen voor dit soort zogenaamde hulpverleners.

Ik zal zijn eigen woorden uit het clipje van undercover nederland hier nog even duidelijk citeren:
Nico bekent zelf op de vragen van stegeman.
1- Nico zegt, Ja zij is veel te jong.
2- stegeman zegt Jij naakt ik ook naakt schreef jij aan het 14 jarige meisje: Nico antwoord, dat vind ik een neutraal iets en ja dat had ik wel zo eerlijk gevonden, als ze dat gevonden had.
3- stegeman vraagt, Dat vind u normaal:Nico antwoord, Nee.
4- stegeman zegt,waarom stelde u dit dan voor: Nico zegt ik zie graag blote vrouwen.
5- stegeman zegt, maar dit is geen vrouw, ze is 14: Nico zegt daarop,och vrouw ze is veel te jong eigenlijk, dat zal ik ook maar meteen toegeven.
6- stegeman zegt, u bent te ver gegaan: Nico antwoord, goed het is fout geweest, ik zal ook gelijk toegeven dat ik wat ver ben gegaan.
Etc etc..

Gelooft u het niet kijk en luister het hier zelf nog eens goed na: Kijk luister en huiver nog maar eens wat hij zelf bekent: http://www.youtube.com/watch?v=vS1plXFu_cg&feature=player_embeddedEigelijk mag Nico.M stegeman undercover wel dankbaar zijn.
Want wat dacht u dat er zou zijn gebeurt, als het 14 jarige meisje er wel was geweest.
Wat als het bvb uw dochter was geweest.
Nee mensen dit is nooit meer goed te praten.
Hij heeft alles bekent in beeld, geluid en tekst.
Dus ontkennen heeft echt geen zin, wat hij ook schrijft, zegt of doet.
Je moet toch echt wel iets mankeren, als je eerst alles publiekelijk/openbaar bekent en het dan af wil doen als een leugen.
Nogmaals zie de beelden, kijk, luister en lees de ook ondertiteling.

Ik ga hier dus echt mijn mond niet over houden, want gelukkig liep hij in de val en werd hij betrapt en viel er geen slachtoffertje.
Ik zie het als mijn plicht als kinderombudsman, maar ook als burger om een ieder te waarschuwen voor ook dit soort zgn hulpverleners.
Voorkomen is immers beter dan genezen!
Mensen pas dus svp op waar u aanklopt voor hulp en wat u in huis haalt.
Zie hier ook de klacht die ik hierover indiende bij BIG: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2010/01/hoe-kan-het-zij.html

Dan nog even het volgende.

Nico.M loopt overal de boel te verdraaien en te schermen met onderstaande uitspraak als zijnde, dat het ook stegeman undercover nederland en de uitzending zou betreffen.
Ik zal hier even citeren, wat de rechter in deze te melden had.
1: Op de website van gedaagde ( let wel de gedaagde is dus niet sbs of stegeman)verschillende berichten geplaatst waarin uitlatingen zijn gedaan over eiser.
De voorzieningenrechter te Arnhem heeft bij vonnis van 18 juni 2010 geoordeeld dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, voor zover het ten aanzien van deze geplaatste berichten gaat om uitlatingen die de strekking hebben eiser neer te zetten als pedofiel of die hem in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno.
2: De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat hiervoor geen feitelijke basis bestaat, zodat dergelijke uitlatingen slechts waardeoordelen betreffen die als onnodig grievend en beschadigend voor eiser kunnen worden aangemerkt.
3: De voorzieningenrechter heeft gedaagde verboden om nog langer de hiervoor bedoelde uitlatingen op internet of in het openbaar te doen, alsmede gedaagde veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website.
Dus dit gaat niet over het uitgezonden beeldmateriaal van stegeman undercover, want dat kan de rechter niet meer verbieden, omdat het hier de waarheid betreft die Nico.M ook zelf bekent in beeld, geluid en ondertiteling.

Hieronder de zaak inclusief bron: LJN: BM8242,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem , 196976 Print uitspraak
Datum uitspraak: 18-06-2010
Datum publicatie: 18-06-2010
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Kort geding
Inhoudsindicatie: Naar aanleiding van een uitzending van ‘Undercover in Nederland’ van Alberto Stegeman van (datum) zijn er sindsdien op de website van gedaagde verschillende berichten geplaatst waarin uitlatingen zijn gedaan over eiser. De voorzieningenrechter te Arnhem heeft bij vonnis van 18 juni 2010 geoordeeld dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, voor zover het ten aanzien van deze geplaatste berichten gaat om uitlatingen die de strekking hebben eiser neer te zetten als pedofiel of die hem in verband brengen met pedofiele praktijken en/of kinderporno. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat hiervoor geen feitelijke basis bestaat, zodat dergelijke uitlatingen slechts waardeoordelen betreffen die als onnodig grievend en beschadigend voor eiser kunnen worden aangemerkt. Het recht op bescherming van eer en goede naam weegt in dit geval zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting. De voorzieningenrechter heeft gedaagde verboden om nog langer de hiervoor bedoelde uitlatingen op internet of in het openbaar te doen, alsmede gedaagde veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website.
BRON: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BM8242&u_ljn=BM8242

Deze N.Mul kan dus blijven ontkennen en schermen wat hij wil en loopt nu ook mij en nog tig anderen te bedreigen.
Net als hij ook bij Stegeman, de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/2930084/___Pedo___Meisje en Geen Stijl: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/01/nico_mul_is_de_lul.html al probeerde over deze berichten over hem.
Maar dat lukte deze Nico.M niet hij werd gewoon uitgelachen met zijn dreigementen met rechtzaken.
Ook ik houd mij bij de waarheid en laat mij door de bedreigingen van deze N.Mul dus ook niet tegen houden.
Zelfs al zou het wel een rechtzaak worden ,dan nog en dat kan ik bij voorbaat al verklappen alles blijven staan over deze N.Mul..

Inmiddels zijn er al een tig tal klachten binnen gekomen bij de kinderombudsman over het lastig vallen, bedreigen, stalken en lasteren.
Jammer dit onderstaande artikeldie 248eSr/248a Sr in 2009 nog niet van kracht was, anders had men deze zogenaamde hulpverlener wel kunnen aanpakken.
Lees hier: OP 1 januari 2010 werd gelukkig het volgende artikel 248e aan het Wetboek van Strafrecht toegevoegd:
Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Het genoemde oogmerk zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit de inhoud van chat- en e-mailberichten. Een handeling gericht op het realiseren van de ontmoeting kan bijvoorbeeld zijn dat de dader zich begeeft naar de voor de ontmoeting afgesproken plek, of het slachtoffer van een routebeschrijving naar die plek voorziet.
Het wetsartikel gaat verder dan het verdrag in zoverre, dat de dader ook minderjarig kan zijn.
Bepaalde vormen van grooming waren al strafbaar onder de delictsomschrijving van artikel 248a Sr. Daarbij gaat het om situaties waarin een minderjarige via internet met gebruik van middelen (giften, beloften of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht) wordt aangezet tot het aannemen van seksueel getinte houdingen of het plegen van seksuele handelingen met zichzelf of met een derde en dit voor de verdachte te zien is op een webcam.

Echt heel jammer dat die in 2009 nog niet van kracht was, anders had men deze zogenaamde hulpverlener wel kunnen aanpakken.
Want ik en gelukkig velen met mij vinden seksueel misbruik van kinderen ook zeker een van de ergste en weerzinwekkendste misdrijven.
En Rechters die pedosexuelen vrij laten rond lopen in afwachting (van) en of een flutstrafjes, of werkstraf geven aan daders van kindermisbruik, kindermoord zou men onmiddellijk uit de functie moeten zetten.
Want als je geen recht kan spreken als het om kindermisbruik, kindermoord gaat, dan hoor je daar niet thuis.
Zijn we het nog waard om mens te heten als we het aller kwetsbaarste de kinderen niet weten te beschermen.
Wat doet de Nederlandse Staat om te voorkomen dat er kindermisbruikers, kindermoordenaars tot nu toe ondanks beloftes nog niets concreets..
Lees en kijk ook deze uitzendingin Netwerk: wat is er in 15 jaar werkelijk veranderd? http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2010/08/15-jaar-geleden-en-wat-is-er-veranderd-terugblik-zaak-dutroux.html#tp

Ook komen er steeds meer actieve pedofielen -pedoseksuelen en aanhang op internet, vooral op hyves waar pedofielen/pedoseksuelen en aanhang kinderen benaderen, met vunzige praatjes en voorstellen.
Lees daarvoor ook: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2010/08/hyves-is-zeker-niet-veilig-blijkt-nu.html#tp

Zie hier nog een voorbeeld: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4361/carte-blanche-voor-kinderneuker-jd-2.html

Gelukkig komt er in deze zaak (J.Demmink) nu eindelijk medewerking van het OM voor een onderzoek in deze..

Al deze figuren moeten wij ook stoppen en dat kan ook als wij samen alert blijven en de aandacht blijven vestigen , bij de media, de politiek en alle medelanders.
Maar zolang de politiek hierin niets doet zullen wij zeker doorgaan..
Wij moeten wel, om uw en onze kinderen te beschermen tegen deze onmensen..
Want deze groep pedofielen, pedosexuelen en aanhang word steeds groter blijkt wel.
Het gaat nu al om plm één procent van de bevolking, dat zijn 160.000 pedofielen/pedoseksuelen.
Maar in werkelijkheid kon het wel eens het dubbele zijn, tel daar hun aanhang bij, dan zeggen wij dit is een groot gevaarlijk, maatschappelijk probleem.
En als de Nederlandse Staat kinderen niet kan(wil) beschermen tegen deze lopende tijdbommen, dan moeten wij dat zelf wel doen.

Tot slot: Wij hebben niet enkel het recht om een ieder te waarschuwen waar veroordeelde pedoseksuelen wonen, verblijven en rondhangen, wij hebben zelfs de plicht.
Zie daarvoor bvb:
Artikel 3 Het belang van het kind1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.
2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.
3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.

Artikel 34 Seksuele exploitatie
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en sexueel misbruik.
Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multi-laterale maatregelen om te voorkomen dat:
1. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige seksuele activiteiten.
2. kinderen worden gexploiteerd in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktijken.
3. kinderen worden gexploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.
Lees hier het hele verdrag: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/ivrkinternationaal_verdrag_rechten_kind/index.html

Dus mensen blijf SVP zeker ook doorgaan, met het waarschuwen waar veroordeelde pedoseksuelen wonen,verblijven en rondhangen.
Deze lopende tijdbommen zijn een gevaar voor alle kinderen, een groot maatschappelijk probleem dus.
En dan hebben wij niet enkel het recht, maar het is een ieders plicht om alle kinderen hier tegen te beschermen, en burgers dus te informeren..!

Zie ook nog even deze petitie, en steun hiermee alle betreffende slachtoffertjes, ouders, families, vrienden etc die met lede ogen moesten toezien hoe snel de meeste daders weer vrij waren, of enkel een werkstrafje kregen.
Hier teken en doorsturen naar anderen svp: http://petities.nl/petitie/levenslang-voor-kinderlustmoorden

Wij vinden ook, dat veroordeelde pedoseksuelen zich straks verplicht moeten registreren bij gemeentes om het op deze wijze mogelijk te maken dat iedere staatsburger in bij zijn of haar gemeente kan opvragen of er een veroordeelde pedosexueel in hun omgeving woont/werkt.

Daarnaast vinde wij dat pedoseksuelen die in herhaling vallen levenslang moeten krijgen.
Want Slachoffertjes, ouders en families die de dupe zijn van deze onmensen hebben levenslang.
En daders worden in bescherming genomen en kunnen als de straf erop zit gewoon weer hun gang gaan, met alle gevolgen van dien.
Initiatieven zoals gegevens openbaar maken van veroordeelde pedosexuelen werkt men van alle kanten tegen.
Omdat het niet mag volgens de wet: recht op privacy.
Wij vinden echter dat een ieder die zich aan kinderen vergrijpt, of heeft vergrepen een gevaar is voor deze maatschappij en dat recht niet meer heeft.
Het uiteindelijke doel van deze petitie moet dus worden dat iedere Staatsburger in Europa bij de gemeente kan opvragen of er een veroordeelde pedosexueel in hun omgeving woont/werkt.

Punt uit!
De kinderombudsman blijft waken en werken voor alle kinderen.
Veel van deze pedofielen, pedoseksuelen en aanhang kunnen mijn bloed wel drinken schreef N.Mul mij.
Ook zou men mij graag het zwijgen opleggen.

De kinderombudsman zegt hierop: IK ZAL PAS ZWIJGEN EN STOPPEN ALS IK IN MIJN GRAF LIG..


Dank voor uw aandacht in deze.

Mvg

Dhr.J.Aalders

mensen zeik niet koop bestel het boek de demmink doofpot gratis nog wel, en dan weet je genoeg. in den haag moeten ze ons alles eerlijk vertellen. en veel hoge mensen snel op sluiten. helaas maar waar. word wakker mensen.

het is toch van de gekke dat nog steeds in 2011 niemand ingrijpt in deze gore zaak van SP Demmink (al jaren worden hier de meest verschrikkelijke zaken aan de kaak gesteld). ook het feit dat geen een NL krant zaken durft te plaasten (ook chantabel mss?)
Respect voor HP de Tijd en soms NRC (zie Chiphol/Schipholzaak)
Inderdaad, ga naar de site van schipholgate om zo op de suite van dhr. Jaap Poot te komen en het boek de downloaden (al 10.000 ex. zijn gratis door hem verstuurd aan belangstellenden)

En nog steeds is er geen enkel onderzoek van hogere hand naar deze man Joris Demmink gedaan. Wat is er mis met justitie, waarom doen ze niks? Onderzoek dit netwerk, ze zitten in meerdere regeringen. In Amerika schijnt het minstens net zo erg te zijn.

Een update:
- Het schijnt dat J.D. nooit in Turkije is geweest.
- herinner u de uitzending van Peter R. de Vries over J.D.: ook daar werd geen bewijs gevonden, dit terwijl PrdV toch wel erg kritisch is naar justitie toe!
Over het 'artikel' van Jos Aalders over mij is het oordeel van de rechter duidelijk geweest: hij is nu 20.000 € aan het afbetalen (ook al zal dit zeer waarschijnlijk een 30 jaar gaan duren... er zijn nog andere eisers bij deze man!) aan mij wegens laster. Geen enkele rechter heeft enig bewijs gevonden van het fake-verhaal waar Aalders zich op basseert. Ook de voornaamste tipgever in deze kwestie komt aan het betalen: 20-11-2012 wordt zijn huis openbaar verkocht wegens dwangsommen!
Voor verdere bewijsstukken: zie mijn URL (hoofdstuk 10)!

Drs. N.J.M.Mul

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
96f36f
Onthoud mijn gegevens!