'Links veel gevaarlijker dan rechts'

Door Bart Olmer
DEN HAAG - De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’. Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gisteren gepresenteerd rapport. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst.

Volgens de dienst hanteren deze linkse clubs methoden die "indruisen tegen de democratische rechtsorde”.

De geheime dienst typeert AFA en KAFKA ronduit als gevaarlijk: "AFA is bereid het recht in eigen hand te nemen tegen racisme en fascisme en al dan niet met geweld confrontaties aan te gaan. Zo komt AFA in actie waar de overheid ’verzuimt op te treden’ door bijvoorbeeld rechts-extremistische manifestaties door te laten gaan. Wanneer dergelijke demonstraties plaatsvinden, treedt AFA regelmatig zelf met geweld op, of laat anderen dan doen. Dit geweld wordt vervolgens toegeschreven aan de rechtse demonstranten en door AFA gebruikt als argument om demonstraties te laten verbieden", aldus de AIVD.

Allochtonen

Een bekende tactiek van links-extremisten is het ophitsen van allochtone jeugd om rechtse demonstraties met geweld te verstoren, maakte de geheime dienst eerder bekend. Ook worden plaatselijke politici onder druk gezet om rechtse demonstraties te verbieden.

Onderzoeksgroep KAFKA wordt door de geheime dienst neergezet als dubieus: "De groep streeft er met AFA naar alles wat als rechts wordt beschouwd te weren uit de publieke ruimte. Bij dit antidemocratische streven gebruiken beide groeperingen ondemocratische methoden, zoals geweld, het aanzetten tot geweld, intimidatie en het verhullen van de eigen identiteit en de ware intenties."

Dat de werkelijke dreiging die uitgaat vanuit rechtse hoek veel minder groot is dan vaak wordt gedacht, komt volgens de geheime dienst door de beeldvorming die AFA en KAFKA cultiveren. Volgens de dienst overdrijven zij bewust het gevaar van extreemrechts.

"Ze ontlenen hun bestaansrecht aan de dreiging die hiervan uitgaat en cultiveren het beeld dat deze groot is en groeit", stelt de AIVD, die dat beeld nadrukkelijk bestrijdt. Het aantal actieve rechts-extremisten daalt, zo blijkt uit AIVD-cijfers. Drie jaar geleden werd hun aantal nog op zeshonderd geschat, inmiddels ligt hun aantal op minder dan driehonderd.

Schade

Begin dit jaar waarschuwde de inlichtingendienst in een brief alle burgemeester voor de praktijken van AFA, die onder valse voorwendselen lokale bestuurders probeert te dwingen partijbijeenkomsten te verbieden van in hun ogen ’rechtse’ partijen. "Wanneer AFA kennis heeft van een geplande demonstratie door rechts, worden gemeenten en zaaleigenaren benaderd en gewaarschuwd voor materiële schade die het gevolg kan zijn van dergelijke demonstraties. Schade is in de regel echter juist het gevolg van AFA’s tegendemonstraties", aldus de geheime dienst.

De wereldhervormende macht van ‘frontgroepen’

Fré Morel - vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend.

 

‘Frontgroepen’ als NGO’s (Non Gouvernementele Organisaties) zijn politiek invloedrijke lichamen. In de regel zijn het grensoverschrijdende organisaties die zeggen zich bezig te houden met humanitaire en/of filantropische doelstellingen zoals o.a. het onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, democratiseringsprocessen, mensenrechten, vrije media etc, etc. De enorme economische en politieke macht van deze organisaties is ongekend en grensoverschrijdend groot. In de regel zijn ze zéér vermogend en ligt de feitelijke macht van dit soort organisaties NIET in handen van democratisch gekozen bestuurders maar van een kleine zelfbenoemde elite die uit haar eigen gelederen opvolgers aanwijst (Coöptatie). Burgers bezitten geen enkel instrument om deze machtige organisaties te controleren, geen enkel parlement ter wereld heeft daarover enige beslissingsbevoegdheid. Juliet Schor, Harvard-econome schreef op 6 april 2002 in het Belgische blad ‘De Morgen’ dat “enkele financieel zeer krachtige belangengroepen het politiek-economische beleid bepalen en niet de burgers of hun gekozen vertegenwoordigers. Een kleine groep schatrijke families, zoals de Rockefellers, de grote multinationale bedrijven en elitegenootschappen zoals NGO’s oefenen de werkelijke macht uit.” NGO’s roepen bij de wereldburgers het beeld op van machtige pressiegroepen; Amnesty International, Artsen zonder Grenzen en het Wereld Natuurfonds zijn hiervan een paar bekende voorbeelden. In werkelijkheid zijn NGO’s niet wat ze voorgeven te zijn, geen ‘protestbewegingen’ maar machtige en buiten parlementaire controle staande particuliere pressiegroepen. Hoe moeilijk het in eerste instantie ook is om te bevatten: NGO’s zijn in feite niets anders dan gecontroleerde en geregisseerde organisaties die burgerlijke onmacht en onvrede kanaliseren, maar per saldo in dezelfde stal thuishoren als de internationaal opererende multinationals. Ze zijn te beschouwen als de noodzakelijke tegenspeler, de ‘pro’ tegenover het ‘contra’, als de ‘good guys’ tegen de ‘bad guys’, vóór en tégen, maar maken tegelijkertijd onderdeel uit van één en hetzelfde misleidende wereldtoneel. Professor Jeffrey E. Garten, hoogleraar Internationale Handel en Financiën aan de Yale School of Management en van 1993 tot 1995 Amerikaans staatssecretaris voor Internationale Handelsbetrekkingen schreef in zijn boek ‘De visie van de Top’ over NGO’s het volgende: “Terwijl regeringen en CEO’s [Chief Executive Officer] het publiek en de media vervelen met steriele abstracties over vrije markt, speculeren de NGO’s op de ongerustheid van plaatselijke gemeenschappen, waar ook ter wereld. Hun doelmatigheid wordt nog versterkt door hun onconventionele organisatie, die geen centrale leiding kent, maar alleen verschuivende coalities, waardoor ze heel lastig te bestrijden zijn. Kortom, de NGO’s zijn een machtige nieuwe factor op het wereldtoneel geworden.”

Lees verder...

De overheid faalt, de burger betaald.

CBP: Forse boetes voor schenden privacy criminelen

maandag 1 augustus 2011 09:54

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat hard optreden tegen internetgebruikers die filmpjes van criminelen online plaatsen. Voor schending van de privacy van wetsovertreders gelden voortaan forse boetes.

Beelden van een overval in Amsterdam (Printscreen van Youtube) Beelden van een overval in Amsterdam (Printscreen van Youtube)

Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het ministerie van Justitie werkt nu aan een wet waar de bedragen van de boetes in worden vastgelegd.

Met de snel op elkaar volgende technologie- en internetontwikkelingen zijn filmpjes tegenwoordig makkelijk te vinden en online te plaatsen voor veel internetgebruikers. Volgens het CBP zijn videobeelden van wetsovertreders slechts bestemd voor politie en justitie.

Lees verder...

Breivik and totalitarian democrats

Last Friday morning, Anders Breivik burst onto the international screen when he carried out a monstrous act of terrorism against his fellow Norwegians. Breivik bombed the offices housing the Norwegian government with the intention of murdering its leaders. He then travelled to the Utoya Island and murdered scores of young people participating in a summer program sponsored by Norway's ruling party. 

In all, last Friday Breivik murdered 76 people. Most of them were teenagers.

Although Breivik has admitted to his crimes, there are still some important questions that remain unanswered. For instance, we still do not know if he acted alone. Breivik claims that there are multiple cells of his fellow terrorists ready to attack. But so far, no one has found evidence to support his claim. We also still do not know if - for all his bravado - Breivik was acting on his own initiative or as an agent for others.
Lees verder...

De legende van de milieuramp in de Nigerdelta

CLARK KENT/UDO ULFKOTTE - 25 JULI 2011


“Niet Shell, maar de bevolking en criminele bendes zijn schuldig aan de grote olievervuilingen in het Nigeriaanse Ogoniland. De publicatie van deze conclusie van de Verenigde Naties laat echter om veiligheidsredenen op zich wachten.” (Trouw, 18-7-2011)

Op 18 juli stond in Trouw een artikel met als niet mis te verstane titel: VN: Shell niet schuldig aan olievervuiling. In dit artikel kunnen we lezen dat een onderzoeksteam van de UNEP, het milieubureau van de VN, onderzoek heeft gedaan naar milieuvervuiling in de Nigerdelta. Het eindrapport van het onderzoeksteam, dat onder leiding stond van Mike Cowing, haalt het beeld van Shell als boosdoener en de bevolking als slachtoffer volledig onderuit.

In dit verband is het volgende artikel van Udo Ulfkotte uit 1996, waarin hij stelling neemt tegen de verwijten en beschuldigingen aan het adres van Shell, interessant om nog eens te lezen.

Lees verder...

Sind Polizei und Demonstranten gleichberechtigt?

Polizisten genießen bei uns keinerlei Respekt mehr. Anspucken scheint an der Tagesordnung. Ausgehend von linken Metropolen wie Berlin oder Hamburg breitet sich diese Entwicklung im ganzen Land bis in die Provinz aus.

Nun haben einzelne Leibwächter des bisherigen Ministerpräsidenten Mappus und des ehemaligen Innenministers Rech (beide CDU) in Baden-Württemberg darum gebeten, “wieder in den regulären Streifendienst auf ihren Polizeirevieren im Land zurückzukehren”. Die Stuttgarter Nachrichten schreiben:

Lees verder...

De ondraaglijke goorheid van de Anne Frank Stichting

GER STRUIK - 22 JANUARI 2011

Een onbevangen kijk op de Monitor Racisme & Extremisme van Van Donselaar en Rodrigues (bronnen, links e.d. zijn vermeld aan het eind)
De toeristen stromen nog steeds in drommen naar het Anne Frank Huis, maar de geest van Anne Frank zullen ze daar niet meer aantreffen. Voor de Anne Frank Stichting is de nagedachtenis van Anne Frank hooguit nog een interessante bron van inkomsten. 

De Anne Frank Stichting is in het afgelopen decennium verworden tot een van de meest weerzinwekkende instellingen van ons land. Zij is ontaard in een linkse propagandamachine die hetzes voert tegen als rechts te boek staande politici en die probeert islamcritici de mond te snoeren. Deze stichting werkt ook samen met een ranzige club als KAFKA.

De hetzes van de Anne Frank Stichting concretiseren zich met name in de min of meer tweejaarlijkse publicatie “Monitor Racisme en Extremisme”. De eindverantwoordelijken voor deze van rijkswege gesubsidieerde schotschriften zijn dr. Jaap van Donselaar en prof. Peter Rodrigues. Beide heren zijn ook verbonden aan de Leidse universiteit. De Monitor Racisme en Extremisme 2010 verscheen in december 2010. Zowel de Monitor 2008 als de Monitor 2010 bevatten een hoofdstuk onder de titel: “Het extreemrechtse en discriminatoire gehalte van de PVV”.

Lees verder...

Plan PvdA: kabinetsbeleid koste wat kost ondermijnen

De PvdA in de Tweede Kamer gaat de komende jaren een massale opstand tegen een verwachte coalitie van VVD, CDA en PVV organiseren. In een geheim plan van de partij staat dat opportunisme voorrang krijgt boven consequent optreden 'om het kabinet te ondermijnen'.

Cohen met de mogelijk nieuwe premier Mark Rutte Cohen met de mogelijk nieuwe premier Mark Rutte

Lees verder...

The Only Impartial Expert is a Leftist Expert

by Baron Bodissey

The latest wrinkle in the court case against Geert Wilders — which is scheduled to resume in October — concerns a challenge by lawyers against the Arabist Hans Jensen, who has been called by Mr. Wilders in his defense. Lawyers for the “affected parties” (i.e. Muslims and leftist fellow travelers who were offended by Mr. Wilders’ words) maintain that Dr. Jensen is not an impartial witness.

Our Flemish correspondent VH has translated an article about the challenge against Hans Jensen. It was posted Thursday at Het Vrije Volk, and VH includes his own footnotes to provide context:

Pestman and Prakken are putting on a show Lees verder...

Bebloede koppen in de PvdA-afdeling Feijerbahce

De PvdA-afdeling Feijenoord spat uit elkaar als gevolg van een Turkse machtsovername. De deelraad strompelt van affaire naar affaire. Terwijl de partijtop alles uit de kast haalde om integratieboegbeeld Ahmed Marcouch te redden in Amsterdam-West, liet zij de beerput in Rotterdam-Zuid ongemoeid. Opvallend is ook het stilzwijgen van de media. "Misschien heeft Wilders toch wel ergens gelijk", zegt een teleurgestelde PvdA-veteraan.

Zie ook de aanvulling onderaan, met de link naar een onthullende AD-reportage.

Door Carel Brendel

Wouter Bos sprak onlangs mooie woorden bij de aftrap van de PvdA-campagne in Rotterdam. In een sneer naar Leefbaar Rotterdam, de grote concurrent in de politieke machtsstrijd aan de Maas, zei de partijleider: “Wij staan niet met bebloede koppen tegenover elkaar, maar schouder aan schouder naast elkaar.”

Lees verder...

Het gelijk van de kansloze buitenstaander Jouke de Vries

De PvdA is een conservatieve kracht, stelde de bestuurskundige Jouke de Vries vast in 2002. Hij kreeg als PvdA-outsider helaas geen poot aan de grond, ook niet met zijn voorstel om hoofddoeken in openbare functies te verbieden. De politiek-culturele elite had wel gezien dat God verdween uit Jorwerd, maar niet dat Allah verscheen in Rotterdam. Nog steeds fungeert De Vries als luis in de pels. Bij de PvdA hadden ze zijn telefoonnummer, maar ze belden liever met Ella Vogelaar en Jeltje van Nieuwenhoven.

 

Door Carel Brendel

Staat de afkorting PvdA tegenwoordig voor Praatprogramma’s Vaker Dan Actualiteitenrubrieken? Je zou het haast gaan denken gezien het grote aantal socialistische gasten, dat bij de publieke omroep zijn zegje mag komen doen. Sinds de val van het kabinet staan programma‘s als Pauw & Witteman meer dan ooit in het teken van de Propaganda Voor De Arbeiderspartij.

Lees verder...

De pseudo-wetenschap van Jaap van Donselaar

Door Carel Brendel

Veiligheid en bestrijding van de criminaliteit is ook een links onderwerp. We mogen best eens trots zijn op Nederland en een beschaafde vorm van nationalisme ontwikkelen. Toen PvdA-leider Wouter Bos afgelopen maandag (10 november 2008) het Amsterdamse partijkader toesprak in jeugdtheater De Krakeling, gingen mijn gedachten onwillekeurig naar Jaap van Donselaar.

Van Donselaar is cultureel antropoloog, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden (bestuurskunde) en senior onderzoeker bij de Anne Frank Stichting. Daar houdt hij zich bezig met het monitoren van racisme en extremisme. Van Donselaar geldt als de expert op het gebied van extreemrechts. Die reputatie heeft hij te danken aan de dissertatie Fout na de oorlog, over fascistische en racistische organisaties tussen 1950-1990, en De Nederlandse Volks-Unie, het ‘portret van een racistische splinterpartij’, dat hij samen met Carolien Bouw en Carien Nelissen schilderde.

 

Lees verder...

Kinderen: middelmatig gedrag is het motto

woensdag 13 januari 2010 20:49

 

Kinderen worden in een mal geduwd Kinderen worden in een mal geduwd

‘Als jongen werd hij steeds onhandelbaarder. Hij was dominant, rebelleerde tegen alles wat gezag uitstraalde, zat vol kattenkwaad en had een spraakgebrek, een lichte vorm van stotteren en lispelen, waaraan niets werd gedaan.’

Over wie gaat het hier? Over een lastig jochie dat maar niet wil stilzitten en opletten in de klas en daarom al op jonge leeftijd pillen moet gaan slikken om ‘normaal’ te kunnen doen? Een jochie zoals er inmiddels tienduizenden van zijn in Nederland, die het stempel ADHD opgedrukt heeft gekregen?

Lees verder...

ZDF schiebt Wilders Tod von Theo van Gogh unter

Man ist ja vom ZDF so einiges an Verdrehungen, Manipulationen und Unwahrheiten gewöhnt in den letzten Wochen. Aber das, was heute Nachmittag um 16 Uhr in der Sendung “ZDF-Spezial - Europa hat gewählt” gezeigt wurde, hat eine neue Qualität. Unfassbar: Der ZDF-Journalist Bernhard Lichte schiebt in seinem Bericht Geert Wilders den Tod von Theo van Gogh unter! Lees verder...

“Süddeutsche” hetzt gegen Niederlande

Die Süddeutsche Zeitung hat sich mit ihren tendenziös anti-israelischen Berichten und Kommentaren den zweifelhaften Ruf erworben, das antisemitischste Blatt diesseits des braunen, roten oder islamischen Sumpfes in Deutschland zu sein. Im Newsletter des jüdischen Vereins “I like Israel” hat sie es auf diese Weise gar zu einer festen Rubrik gebracht: “Was nicht in der Süddeutschen steht…” Ausgerechnet dieser Lautsprecher des linksspießig verklemmten Judenhasses erfrecht sich jetzt, die zweitgrößte Partei der Niederlande, die PVV des erklärten Israelfreundes Geert Wilders (Foto), als antisemitisch zu verleumden.

Der Schock über die klugen Wahlentscheidungen vieler Europäer bei der Europawahl sitzt tief. In einer Verlautbarung der Süddeutschen Zeitung, die in ihrer Plattheit seit dem Untergang der gleichgeschalteten DDR-Lügenpresse in Deutschland kaum noch vorstellbar war, werden sämtliche Parteien, von bürgerlichen Europaskeptikern über Internetspaßvögel bis zu uniformierten Faschisten, in einen Topf geworfen, zu Irrlichtern und Rechtsextremisten gestempelt und ihre Wähler, insgesamt immerhin 15 Prozent der wahlberechtigten Europäer zu Idioten erklärt. Lees verder...

Modern European Fascism

by Baron Bodissey

This is what real fascism looks like in Europe today.

Modern fascism does not originate on the right wing, nor does it involve neo-Nazis.

It arises within the ruling social democratic establishment, and its goal is the intimidation, harassment, and suppression of any organized opposition to its oligarchic rule. Its victims include any party that questions political correctness, Multiculturalism, mass immigration, or the supremacy of the European Union and its compliant functionaries within the “provinces” of Europe.

Lees verder...

Little Green Footballs forges photo and writes arrogant lies!

26.04.2009

Little Green Footballs is one of the most popular American Blogs which discovered and exposed a lot of media lies in the past. Occasionally I had a look. But now its editors are selling lies and forging pictures themselves. Maybe they are badly informed - one should never think of being an expert in foreign countries by reading two Google translated texts -, but it sounds more of arrogant deliberate slurs - albeit ignorant! Here are the links:

- Eurofascist-supporting twins, Robert Spencer and Pamela Geller
- How Do You Say ‘Liar’ in German?
- Pro Koln Organizer’s Nazi Merchandise

Lees verder...

Linke haben keine Argumente mehr

autonome_440

Den Linken gehen die Argumente aus. Nach dem Scheitern aller linken Gesellschaftsutopien von Kommunismus bis Multikulti ist man offenkundig überfordert, sich auf demokratische Weise argumentativ mit Andersdenkenden auseinander zu setzen. Die panische Konsequenz: Mit allen Mitteln verhindern, dass andere als linke Ansichten noch in der Öffentlichkeit diskutiert werden können. Am liebsten mit Gewalt.

Lees verder...

Auf dem linken Auge blind …

Auf dem linken Auge blind …

4. Februar 2009 von Gastbeitrag - 21 Kommentare

Der Vorfall sorgte für Schlagzeilen: Zusammen mit einer Bande von linken Chaoten drang der Vizepräsident der SP Schweiz und Grossratskandidat Cédric Wermuth in zwei leerstehende Hotels im Badener Bäderquartier ein – live begleitet von dem zum Wanner’schen Medienmonopol gehörenden Lokalsender Tele M1. Im Schlepptau hatte er unter anderem auch eine Angestellte eines Hilfswerks, ihres Zeichens ebenfalls Grossratskandidatin. Wermuth beging also ganz klar und eindeutig einen Hausfriedensbruch, wenn nicht sogar einen Einbruch und feierte mit seinen Genossen eine illegale Sauforgie.

Lees verder...

A ban that only helps the extremists – on both sides

Mr Wilders has received far more attention than if he had been let in

 

Friday, 13 February 2009

Lord Pearson of Rannoch must be feeling pleased with himself. The UK Independence Party peer's invitation to the Dutch politician Geert Wilders to attend a screening of his offensively anti-Islamic film, Fitna, in the House of Lords was intended as a publicity generating act of provocation. It has achieved both publicity and provocation. And Mr Wilders did not even need to set foot in Parliament.

Just as depressing has been the apparent eagerness of some in Britain to be provoked by the invitation. Their vociferous response has ensured that Mr Wilders' obnoxious prejudices have achieved a far wider airing in Britain than they would otherwise have enjoyed. These opposing sides – which feed on such rows – have more in common than their rhetoric suggests.

Lees verder...

Politisch-korrekte Gewalt gegen Polizei hat so auszusehen!

21.12.2008

Linksfaschisten Hamburg Dez 2008

Lees verder...

Gefährdung der Demokratie durch Volksparteien

Wenn Recht und Rechtsempfinden so eklatant auseinander klaffen wie derzeit in Deutschland, dann ist dies eine sträfliche Demokratiegefährdung. Die Gefahr für die sogenannte Demokratie in Deutschland kommt weder von Rechts noch von Links - sie kommt aus den Reihen der Großen Volksparteien. Der “Fall Klar” zeigt die Entfernung der Rechtssprechung vom Rechtsempfinden der Bevölkerung überdeutlich.

Er führt sogar dazu, dass sich gestandene Helden der Bundesrepublik von ihr abwenden. Was mit „juristisch einwandfrei“ angesprochen wird, nämlich die „kann“ Bestimmung, ist inzwischen der Regelfall. Die Ausnahme bildet das „durchziehen“ der Strafe. Und dies fast ausschließlich im sogenannten „Kampf gegen Rechts“. Während die Justiz hundert, ja tausendfach, Serientäter aus dem Multikulti-Milieu auch bei schwersten Straftaten wie Raub, schwere Körperverletzung und Räuberische Erpressung, auf freien Fuß setzt und die Strafen auch beim 40sten male zur Bewährung aussetzt, reichte in Mügeln das Anbringen zweifelhafter Zeugenaussagen ohne Beweise für die Verurteilung zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Und das, obwohl es sich um einen sogenannten „Ersttäter“ handelte, also eine Person, die noch niemals straffällig gworden war. Der Unterschied: der Täter soll „Ausländer raus!“ gerufen haben. Anderswo in Deutschland werden Täter, die einen Teenager anzündeten, zu Bewährungsstrafen und „Sozialstunden“ verurteilt. Das versteht kein einziger Bürger der Bundesrepublik mehr. Da wirken die Erklärungsversuche der Justiziare wie Verhohnepipelung des Verstandes. Auf der einen Seite erzählen selbige Justiziare etwas von unabhängiger Justiz und auf der anderen Seite begrüßen sie politische Urteile wie in Mügeln.

Lees verder...

Berlin: Autonome besetzen griechisches Konsulat

AnarchistenNach schweren Unruhen in Griechenland, bei denen seit Samstag Abend 34 Menschen verletzt und zahlreiche Banken und Geschäfte von linken Kriminellen zerstört wurden, schwappen die Proteste nun auch auf Deutschland über.

Lees verder...

SPD hat ein Problem mit der Freiheit

Willy Brandt nannte einst die Freiheit das wichtigste Ideal der Sozialdemokratie. Das ist verdammt lang her. Die heutige SPD, geprägt von Karrieristen wie Sebastian Edathy und Andrea Ypsilanti, hat ein offenkundiges Problem mit der Freiheit der Andersdenkenden. Aus diesem Grund hat der Ex-Ministerpräsident von NRW und ehemalige Bundesminister Wolfgang Clement nach 38 Jahren die Partei verlassen. Er erhielt dafür mehr Zustimmung vom Volk als jemals zuvor in seinem Politikerleben. Lees verder...

Gegen das Vergessen

Es ist unglaublich, aber wahr: Etwas mehr als 60 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges, gibt es mehr Holocaust-Leugner als jemals zuvor. Aus Gutmenschlichkeit und Rücksichtnahme wird dieses dunkle Kapitel der Weltgeschichte aus den Schulbüchern gestrichen (PI berichtete), nur um keinesfalls antijüdische muslimische Gefühle zu beleidigen. “Alles, was das Böse braucht, um Erfolg zu haben, sind anständige Menschen, die nichts tun.” (Edmund Burke) [mehr]

Wie linke “Ratten” in Westberlin den 31. Jahrestag der Reichskristallnacht begingen

8.11.2008

Arafat

Was Israel und die Juden von linken Ratten - kein Aufschrei bitte, sie nannten sich selber so - zu erwarten hatten, konnte in der Nacht vor dem 9. November 1969 in West-Berlin besichtigt werden. Jüdische Gräber und Gedenktafeln wurden geschändet, mit dem Spruch »Schalom, Napalm, El Fatah« beschmiert, und eine Brandbombe wurde gelegt. Hier ein Ausschnitt aus dem Originalflugblatt der linken Verbrecher aus dem Szeneblatt AGIT 883, Nr. 40, vom 13.11.1969:

Lees verder...

Gewalt gegen Busfahrer: Berliner Polizeipräsident empfiehlt Schwarzfahren!

PP Glietsch, Berlin

Der Tagesspiegel lud Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch zu einer Tour mit der U-Bahn ein. Auf dem Foto sieht man ihn mit drei Leibwächtern, die offensichtlich bewußt keinen Fahrgast angucken, um nicht zu provozieren. Und auf dieser Fahrt spricht sich der oberste Berliner Polizist ungeniert fürs Schwarzfahren aus, dann hätten die Busfahrer weniger Stress. Keine Faustschläge, kein Anspucken mehr bei der BVG! Einfach toll! Berliner Rezepte gegen Kriminelle:

Lees verder...

Hitler 1930! Lafontaine 2009?

24.10.2008

Potsdamer Platz 1930

Vor zwei Wochen erstand ich auf einem Flohmarkt für 2 Euro die deutsche Erstausgabe von Alan Bullocks Hitler-Biographie von 1960. Mit 15 hatte ich sie zum ersten Mal in einer Bibliothek ausgeliehen und inzwischen jeden Buchstaben vergessen. Jetzt, beim Überfliegen ist mir aktuell diese Stelle aufgefallen:

Lees verder...

Linksextreme terrorisieren Studenten

Verehrte PI-Leser. Seit langer Zeit nun lese ich mit großen Interessen den PI-News Blog und beschäftige mich auch zusätzlich in meiner Freizeit mit der Thematik der voranschreitenden Islamisierung Europas und dem immer stärker werdenden linksextremen Gruppierungen und deren Übergriffe auf die Bevölkerung Deutschlands. Mein folgender Beitrag kann leider diese Situation nicht abschwächen, so gern ich auch positive Meldungen schreiben würde.

Lees verder...

Letter From Spain: The Elections

by Baron Bodissey

This is the fifth in a series of letters from AMDG at La Yijad en Eurabia.


Elections in Spain

The first TV debate: The PP mentions the immigration problem


Even if there is no substantial development regarding the campaign for the National Parliamentary Elections in Spain, there is plenty of news in these first days of the official campaign. The main one has been the first TV debate between Zapatero and Rajoy. I am rather skeptical about those debates; I have serious doubts that they have ever changed the mind of a meaningful proportion of the electorate. In any case, this has been the most relevant event up to now.

Lees verder...

We zijn zo vrolijk want Geert Wilders die is dood

Door Carel Brendel

Geert Wilders jent moslims, kwetst de gevoelens van gelovigen en zaait haat. Dat is de heersende mening van Weldenkend Nederland, dat zich ernstige zorgen maakt over de aangekondigde maar nog niet vertoonde koranfilm van de PVV-politicus.

Inderdaad, de afgelopen maanden zijn er opvallend veel uitingen van haat langsgekomen in de Nederlandse media. Het merkwaardige is echter dat het vooral gaat om mensen die hun haat jegens Wilders niet onder stoelen of banken steken.

Niet geremd door de politieke moord op Pim Fortuyn trekken tegenstanders van Wilders vergezochte vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. René Marres is de auteur van Vermoord en verbannen. De aanvallen op Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun verdediging van westerse waarden (Uitg. Aspekt). Hij is de nauwgezette chroniqueur van het Nederlandse demoniseringswezen en schrijft zijn vingers blauw over dit onderwerp. Onder de volgende link geeft hij talloze voorbeelden van ongefundeerde beschuldigingen tegen Wilders.
http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/ren_marres/index.html

Lees verder...

Antifa: Terrorplanung gegen Bundeswehr

antifa_1.jpg

Es ist noch immer erstaunlich, was man sich leisten kann, wenn Deutschlands Dressurelite die schützende Hand über bestimmte Gruppen hält. Linksfaschisten der Antifa führen jetzt eine Konferenz durch, auf der terroristische Anschläge auf die Bundeswehr geplant werden sollen. Die Veranstaltung wird öffentlich beworben.

Auf dem linksextremistischen Internetportal Indymedia gefunden:

Lees verder...

Multiple wives will mean multiple benefits

By Jonathan Wynne-Jones

Husbands with multiple wives have been given the go-ahead to claim extra welfare benefits following a year-long Government review, The Sunday Telegraph can reveal.

 • Have your say: Should multiple wives get recognition from the state?

  Even though bigamy is a crime in Britain, the decision by ministers means that polygamous marriages can now be recognised formally by the state, so long as the weddings took place in countries where the arrangement is legal.

  The outcome will chiefly benefit Muslim men with more than one wife, as is permitted under Islamic law. Ministers estimate that up to a thousand polygamous partnerships exist in Britain, although they admit there is no exact record.
 • Lees verder...

  Australia to adapt British national security policies;more resources into building relationships,less for intelligence agencies.

  The newly elected Labour Government in Australia is reported to be planning a significant change in national security policy “that will draw substantially on Britain's strategy, which emphasises tackling the causes of terrorism.”
  (http://www.smh.com.au/news/national/rudd-to-shake-up-national-security/2008/01/18/1200620210388.html).

  The likely change in policy is reported to result in “putting more resources into building relationships with vulnerable local communities rather than solely pumping more funds into intelligence agencies.”

  Australia has already proven to be a safe haven for terrorist financiers , including the SDGT Yassin Al-Kadi ( see for example the story aired on Australia’s ABC Radio at www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/stories/2006/1754286.htm)

   

  Lees verder...

  Links regelt de zaken met geweld

  'Moordenaar Seveke handelde uit wraak'

  donderdag 29 maart 2007 10:37

  De man die heeft bekend dat hij Louis Seveke heeft vermoord, handelde uit wraak. Hij vond het onverteerbaar dat Seveke hem uit de Nijmeegse krakersscene had gegooid, zo schreef hij in een dagboek dat de politie vond.

  Dat hebben bronnen bij politie en justitie tegen de regionale krant De Stentor gezegd.

  De mannen kenden elkaar uit de Nijmeegse krakersscene. Volgens ingewijden beschuldigde Seveke de man, Martinus T., ervan dat hij een infiltrant was van de inlichtingendienst. In zijn dagboek zwoer hij voor die beschuldiging wraak te nemen. Uit de dagboeknotities zou ook blijken dat de man op het tijdstip van de moord in Nijmegen was.

  Garagebox
  Gisteren maakte de politie bekend dat het in de zaak-Seveke een man had aangehouden die vervolgens een bekentenis had afgelegd. De politie kwam hem per toeval op het spoor. De man werd gezocht wegens een serie bankovervallen en in het onderzoek daarnaar doorzocht de politie een garagebox. Daar troffen rechercheurs niet alleen wapens aan, maar ook ‘informatie’ over Seveke. De politie wilde gisteren geen details geven.
   
  Over het motief wilde de politie evenmin veel kwijt. De Arnhemse hoofdofficier van Justitie Remco van der Tooren zei alleen dat de moordenaar geen politieke reden voor de moord had en de dat dader ook niet in politiekringen moest worden gezocht, zoals eerder werd gesuggereerd.

  De familie van Seveke zei geschokt te zijn dat de moordenaar uit de krakersbeweging komt.

  Martinus T. vluchtte na zijn daad naar Spanje, waar hij enige tijd als klusjesman werkte op een vakantiecomplex in de badplaats Blanes, schrijft De Telegraaf.  De 'stomverbaasde' Nederlandse eigenaren, die hem kenden als ‘Mark’, zeggen tegen de krant dat hij ‘een stille en rustige jongen’ was.

  Door Fleuriëtte van de Velde

  Undemocratic parliament

  A minor scandal broke out yesterday in the Dutch Chamber of Parliament, when Gert Wilders' party (PVV) tabled a motion demanding two designated State Secretaries, both of whom carry a double nationality, do not join the newly formed Balkendende IV cabinet.

  The motion was never made it to a vote. All of the other parties in Second Chamber declined to support the motion. However, what is curious is the way Speaker Gerdi Verbeet intervened, unilaterally declaring the motion unconstitutional.


  This has raised the ire of Twan Tak, professor of State Law at the University of Maastricht. In Elseviers (NL) he qualifies Verbeets intervention as 'scandalous' and undemocratic:

  Lees verder...

  A Necessary Apocalypse

  By J.R. Dunn

       A man who ceases to believe in God does not believe in nothing; he believes in anything.
      
  - G.K. Chesterton, Orthodoxy

   

  The apocalyptic vision of global warming serves a deep need of the environmentalist credo, the dominant pseudo-religious tendency of our age in the prosperous West.

  For good or ill, human beings are constructed to believe, and faith has its demands.. Along with the concrete elements that demand belief (that fire burns and that it's not wise to walk off cliffs, for example) there exists an apparent necessity for a belief in "the rock higher than I" - a belief in a superior entity that can inspire awe and gratitude, that can be turned to in hard times, that can act as witness to injustice and dispenser of mercy.


   
  Lees verder...

  The Rise of Glossocracy

  by Baron Bodissey

  The Fjordman Report

  The noted blogger Fjordman is filing this report via Gates of Vienna.
  For a complete Fjordman blogography, see The Fjordman Files. There is also a multi-index listing here.  How the West Was LostAlexander Boot, a Russian by birth, left for the West in the 1970s, only to discover that the West he was seeking was no longer there. This led him to write the book How the West Was Lost. I disagree with his criticism of post-Enlightenment civilization in general. Still, he is articulate and original, which makes him worth reading.

  Boot believes that democracy, or in the words of Abraham Lincoln, the government of the people, by the people and for the people, has been replaced by glossocracy, the government of the word, by the word and for the word.
  Lees verder...

  Socialism Perverts the Family

  A quote from Oskari Juurikkala at Mises.org, 24 January 2007

   “People will always have children,” assured Konrad Adenauer, the German Chancellor, in 1957. He was convinced that the future of the brave new pay-as-you-go social security system would not be undermined by demographic changes. Adenauer was as wrong as ever. […] [S]ocial security replaces children and the family as the main support in old age by literally socializing the traditional duties of the family. Why have children when the state will take care of you in your old age? […]

  Every kind of socialism creates perverse incentives, and socialism directed to the family perverts the family.

  Sweden: The Country that Sacrifices its Children, and Celebrates

  Sweden is a country that has virtually no public debate about mass immigration, which continues at full speed. The Swedish political and media elites pride themselves on their Multicultural goodness. If sacrificing your own children is the definition of good, then exactly what constitutes evil?

  The following series of quotes iillustrates the Swedish disease.

  From The Local – Sweden’s News in English, 25 January 2007:

  Staff at Gustav Adolf School in the southern town of Landskrona have now retracted a controversial ban on the use of languages other than Swedish on school premises. Just days after its introduction the principal has downgraded the ban to a “main rule”. Consequently pupils will now be allowed to speak their native languages during breaks. But, in a new measure, pupils will have to pass two security guards when entering the school. On Saturday it was revealed that the management of the school had decided that only Swedish could be spoken on school premises. Almost half of the pupils at the school come from an immigrant background. The ban was introduced following a number of incidents in which staff and pupils felt they had been insulted in languages they did not understand.

  Lees verder...

  Naïvists and Human Nature

  by Baron Bodissey

  Update: Steen has generously donated a photo of Kai Sørlander, who is a friend of his — ©2007 Snaphanen.


  It’s been apparent for some time that the Danes are way ahead of everyone else in the West in their strategies for dealing with Islam. I recommend studying the Danish model — in future, those countries that successfully turn back the Islamist tide will be the ones that most emulate Denmark.

  The Danish blogger (and 910 Group member) Zonka has translated a feature article from yesterday’s Jyllands-Posten. In it you will find a breath of fresh air on the immigration issue, an uncommon amount of common sense.

  Translator’s note: In this article, author and philosopher Kai Sørlander writes about the divide between the proponents of multiculturalism and immigration, whom he calls optimists, and the xenophobes and Islamophobes, here labelled pessimists. Below is my translation of the article.
  Lees verder...

  The Socialists Are Rewriting THEIR History to Cement Their Alliance with Islam

  Thursday, June 01, 2006

  Isn't it a tad ironic? The Socialists, who have been allying themselves with Muslims, on issues related to accomodating Muslim queerness, are rewriting their own history to show how this makes senese. Never mind, that the Islamic imperialist creed is 180 degrees opposite of the universal, socialist state where no one is on top. It's really quite laughable. Why do this? Because of two things. One, they need more bodies. There aren't enough active Communists and socialists to go around to have a global movement. Two, and this is the most foolish, the old "feed the alligator, and plan to make it into a purse once you have destroyed the conservatives and capitalists." Of course, instead of a purse, you get eaten. But that is the plan that the Socialists have undertaken.

  The following is an excerpt from an article "The Bolsheviks and Islam" by Dave Couch at International Socialism. Now Dave here is a real Lenin worshipper and to him, he is the only socialist that matters.

  Lees verder...