Dutch Daily: “The Chosen People Have to be Perfect”

January 12, 2012 14:33 by

This is a guest post by Yochanan Visser of Missing Peace.

Last week the Dutch Christian daily ‘Trouw’ reached a new low when it published a vicious article about prenatal care in Israel entitled: “The chosen people have to be perfect”.

The writer, Ilse van Heusden, gave birth to a healthy baby boy while temporarily living in Israel.

She succeeded in portraying the prenatal care in Israel as a government instigated ‘military operation’ aimed at the production of babies as perfect as possible.

Apart from distortions and lies the article contained many accusations and insinuations which are reminiscent of classic anti-Semitic rants.

Lees verder...

De wereldhervormende macht van ‘frontgroepen’

Fré Morel - vasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend.

 

‘Frontgroepen’ als NGO’s (Non Gouvernementele Organisaties) zijn politiek invloedrijke lichamen. In de regel zijn het grensoverschrijdende organisaties die zeggen zich bezig te houden met humanitaire en/of filantropische doelstellingen zoals o.a. het onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, democratiseringsprocessen, mensenrechten, vrije media etc, etc. De enorme economische en politieke macht van deze organisaties is ongekend en grensoverschrijdend groot. In de regel zijn ze zéér vermogend en ligt de feitelijke macht van dit soort organisaties NIET in handen van democratisch gekozen bestuurders maar van een kleine zelfbenoemde elite die uit haar eigen gelederen opvolgers aanwijst (Coöptatie). Burgers bezitten geen enkel instrument om deze machtige organisaties te controleren, geen enkel parlement ter wereld heeft daarover enige beslissingsbevoegdheid. Juliet Schor, Harvard-econome schreef op 6 april 2002 in het Belgische blad ‘De Morgen’ dat “enkele financieel zeer krachtige belangengroepen het politiek-economische beleid bepalen en niet de burgers of hun gekozen vertegenwoordigers. Een kleine groep schatrijke families, zoals de Rockefellers, de grote multinationale bedrijven en elitegenootschappen zoals NGO’s oefenen de werkelijke macht uit.” NGO’s roepen bij de wereldburgers het beeld op van machtige pressiegroepen; Amnesty International, Artsen zonder Grenzen en het Wereld Natuurfonds zijn hiervan een paar bekende voorbeelden. In werkelijkheid zijn NGO’s niet wat ze voorgeven te zijn, geen ‘protestbewegingen’ maar machtige en buiten parlementaire controle staande particuliere pressiegroepen. Hoe moeilijk het in eerste instantie ook is om te bevatten: NGO’s zijn in feite niets anders dan gecontroleerde en geregisseerde organisaties die burgerlijke onmacht en onvrede kanaliseren, maar per saldo in dezelfde stal thuishoren als de internationaal opererende multinationals. Ze zijn te beschouwen als de noodzakelijke tegenspeler, de ‘pro’ tegenover het ‘contra’, als de ‘good guys’ tegen de ‘bad guys’, vóór en tégen, maar maken tegelijkertijd onderdeel uit van één en hetzelfde misleidende wereldtoneel. Professor Jeffrey E. Garten, hoogleraar Internationale Handel en Financiën aan de Yale School of Management en van 1993 tot 1995 Amerikaans staatssecretaris voor Internationale Handelsbetrekkingen schreef in zijn boek ‘De visie van de Top’ over NGO’s het volgende: “Terwijl regeringen en CEO’s [Chief Executive Officer] het publiek en de media vervelen met steriele abstracties over vrije markt, speculeren de NGO’s op de ongerustheid van plaatselijke gemeenschappen, waar ook ter wereld. Hun doelmatigheid wordt nog versterkt door hun onconventionele organisatie, die geen centrale leiding kent, maar alleen verschuivende coalities, waardoor ze heel lastig te bestrijden zijn. Kortom, de NGO’s zijn een machtige nieuwe factor op het wereldtoneel geworden.”

Lees verder...