De ondraaglijke goorheid van de Anne Frank Stichting

GER STRUIK - 22 JANUARI 2011

Een onbevangen kijk op de Monitor Racisme & Extremisme van Van Donselaar en Rodrigues (bronnen, links e.d. zijn vermeld aan het eind)
De toeristen stromen nog steeds in drommen naar het Anne Frank Huis, maar de geest van Anne Frank zullen ze daar niet meer aantreffen. Voor de Anne Frank Stichting is de nagedachtenis van Anne Frank hooguit nog een interessante bron van inkomsten. 

De Anne Frank Stichting is in het afgelopen decennium verworden tot een van de meest weerzinwekkende instellingen van ons land. Zij is ontaard in een linkse propagandamachine die hetzes voert tegen als rechts te boek staande politici en die probeert islamcritici de mond te snoeren. Deze stichting werkt ook samen met een ranzige club als KAFKA.

De hetzes van de Anne Frank Stichting concretiseren zich met name in de min of meer tweejaarlijkse publicatie “Monitor Racisme en Extremisme”. De eindverantwoordelijken voor deze van rijkswege gesubsidieerde schotschriften zijn dr. Jaap van Donselaar en prof. Peter Rodrigues. Beide heren zijn ook verbonden aan de Leidse universiteit. De Monitor Racisme en Extremisme 2010 verscheen in december 2010. Zowel de Monitor 2008 als de Monitor 2010 bevatten een hoofdstuk onder de titel: “Het extreemrechtse en discriminatoire gehalte van de PVV”.

Lees verder...